Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022

  • Rubriky příspěvkuOznámení

Rozvrh a přihlášku najdete zde. Přihlášku si prosím stáhněte a vyplněnou a podepsanou odevzdejte otci Jiřímu nebo katechetkám; je možné ji i naskenovat a poslat mailem. Kvůli školním předpisům je třeba odevzdat podepsanou přihlášku pro každé dítě, nezávisle na tom, zda se účastnilo výuky i v minulém školním roce.