• Rubriky příspěvkuOznámení

Adorace: Žebětín každý pátek 17 – 18h, Kohoutovice 2. čtvrtek v měsíci 19 – 20h

Biblické hodiny: Čtení Bible, modlitba, sdílení, 1. středa v měsíci 19:00 – 20:00 na faře
Kontakt: otec Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz

Klub křesťanských seniorů: https://seniori.kaplekohoutovice.cz/
Senioři s trvalým bydlištěm v Kohoutovicích se scházejí každou poslední neděli v měsíci v Domku v 17h v letním čase a v 16h v zimním čase. Kontakt: seniori@kaplekohoutovice.cz

Ministranti Žebětín: 15 minut před každou mší sv. v sakristii. Dovednosti se učíme na schůzkách skautské družiny Puštíků. Kontakt: Fíša – Filip Šalomon, 736 235 960, filip.sali00@gmail.com

Ministranti Kohoutovice: 15 minut před každou mší sv. v sakristii. Schůzky 1x za 14 dní v úterý 18:15 – 19:00 v Domku. Kontakt: Petr Hrabovský, petr.hrabovsky@kaplekohoutovice.cz  

Mládežácké spolčo: mládež od 14ti let, v úterý v Domku 19 – 21h. Kontakt: o. Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz

Modlitba chval: 1. čtvrtek v měsíci ve farním kostele ihned po mši sv.; konec asi v 19:15. (od října)

Modlitby matek: maminky se scházejí k modlitbě každé pondělí v Domku v 19:30.
Kontakt: Milena Spurná, milena.spurna@kaplekohoutovice.cz

Modlitba mužů: společná modlitba mužů vždy 26. den v měsíci.
Kontakt: o. Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz

Modlitba růžence: 40 minut přede mší sv. ve farním kostele a v kapli

Růženec v Radiu Proglas: modlitba růžence v živém vysílání 2. pondělí v měsíci, odjezd v 17:03 ze zastávky Stamicova. Kontakt: Františka Doležalová, 732 701 045, frantiska.dolezalova@kaplekohoutovice.cz

Sbory: https://sbor.kaplekohoutovice.cz

  • Kůrnice: dospělí, mládež a děti nejméně od 10 let, zkoušky v neděli 19 – 21 v Domku.
  • Sbor (nejen) mladých: děti od 1. třídy a starší (zveme i rodiče), 2. neděle v měsíci od 8:30 v Domku,
    pak zpíváme při mši sv. v 10:30 v kapli. Změny na webu a v ohláškách
    Kontakty: Petra Doffková, 604 240 107, petra@doffek.cz, Irena Veselá, irena.vesela@kaplekohoutovice.cz
  • Dětský sboreček: v letošním školním roce nebude

Skaut – Středisko Ignis: https://ignisbrno.cz/

  • 20. dívčí katolický oddíl
    Kontakt: Lenti – Ludmila Švédová, 724 604 519 brezilid@gmail.com

Spolčo holek: https://scuky-spolcokohoutovice.webnode.cz/

Svatoušci: (klub rodičů s dětmi): setkání úterý 1x za 14 dní 9:30 – 11:30 v Domku. (od října) Kontakt: svatouscikohoutovice@seznam.cz

Živý růženec:
Kontakt Žebětín: Marie Černá, přihlašovací formulář zde: http://www.farnostzebetin.cz/spolecenstvi-ve-farnosti/spolecenstvi-ziveho-ruzence/
Kontakt Kohoutovice: Libuše Brázdová, 736 177 060

Leave a Reply