Aktuality z biskupství

 • Při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze se v neděli 29. května 2022 četlo slovo biskupa Vojtěcha Cikrleho ke jmenování jeho nástupce.
 • Při mši svaté v kapli svatého Dismase udělil třem vězňům svátost křtu a sedmi udělil svátost biřmování.
 • Svatý otec František dnes v poledne (26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně) jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
 • V souvislosti se jmenováním nového brněnského biskupa Pavla Konzbula, kterého dnes oznámil Vatikán, dosavadní biskup Vojtěch Cikrle uvedl: „Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal právě otec biskup Pavel a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně.
 • Jaké byly bezprostřední dojmy nového diecézního biskupa Pavla Konzbula po jeho jmenování?

Aktuality z církve v ČR i ze zahraničí

 • Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, […]
 • Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
 • O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
 • Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím […]
 • Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, včetně oblasti Blízkého východu.

Aktuality z Radio Vaticana

 • Po polední modlitbě v neděli 29. května papež František svolal konzistoř na 27. srpna 2022 a přečetl seznam nových kardinálů. Čtěte více  
 • Svatý otec dnes přijal členy Papežského výboru pro historické vědy, vedeného premonstrátem Bernardem Ardurou, kteří se setkali na plenárním zasedání. Papež ocenil velkorysou službu této instituce Svatému stolci. Jak zdůraznil, je to cenný příspěvek i díky způsobu, jakým se realizuje: dialogem a spoluprací s historiky a akademickými institucemi, které chtějí studovat nejen dějiny církve, ale […]
 • Ve Vatikánu probíhá dvoudenní návštěva buddhistických představitelů z Mongolska, kterou Papežská rada pro mezináboženský dialog spolu s apoštolským prefektem Ulánbátaru, arcibiskupem Giorgem Marengou, připravovala dva roky. Oficiální představitele mongolského buddhismu dnes vůbec poprvé v historii přijal papež. Čtěte více  
 • Body k meditaci na 7. neděli velikonoční připravil P. Petr Vacík SJ. Čtěte více  
 • Byl státním sekretářem dvou papežů: Jana Pavla II. a na začátku pontifikátu Benedikta XVI. Děkanem kardinálského kolegia byl po dobu téměř patnácti let. Čtěte více