Knižní tipy z farní knihovny

To že byl život

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: To že byl život
Podtitul: Z podzemní církve do labyrintu svobody
Autor: Tomáš Halík

Kdo vlastně jsem? „Stal jsem se sám sobě otázkou“ říká sv. Augustin. Ano, naše já – stejně jako náš Bůh – musí být pro nás předmětem neustálého tázání, pochybování a hledání. Sebe samotné i svého Boha hledáme i tím,  že vyprávíme svůj příběh, a že při tomto vyprávění nezakrýváme své chvění. (ukázka z knihy)


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Nevyžádané rady mládeži

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Nevyžádané rady mládeži
Autor: Marek Vácha

Autor čtenáře (a to nejen mladé lidi) provokuje a povzbuzuje k tomu, aby dělali a prožívali všechno naplno, radostně a s elánem, protože se žádná chvíle v životě nebude už víckrát opakovat.
„Jsi pozván ke svatosti, k ničemu menšímu. Tak výzvu prosím zvedni a ničeho se neboj. Hříchy jsi měl, máš a pravděpodobně mít Budeš – to Ti nesmí zabránit v letu. ” (ukázka z knihy)


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Svět bez Boha

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Svět bez Boha
Autor: Tomáš Halík, Anselm Grün

12 teologických meditací o lidském hledání Boha a pochybnostech s tím spojených. Knížka osloví všechny, kdo i přes krize víry nerezignovali na svůj duševní a duchovní vývoj a nespokojí se s jednoduchými a zaručenými návody na život.
„Dobrý boj víry nemusí znamenat vítězství nad pochybností už na tomto světě; zpravidla končí až v náručí toho, který nás očekává až za hranicí všeho představitelného. ” (ukázka z knihy)


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Tváří v tvář Zemi

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Tváří v tvář Zemi
Autor: Marek Vácha

tvarivtvarzemiInspirováno Plejádami, Orionem a encyklikou Laudato si
Jedná se o text, který je volně encyklikou inspirován, který má čtenáře provokovat k vlastním úvahám a spíše jej podnítit k dalšímu přemýšlení…
(úryvek z knihy)


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Amoris Laetitia Radost z lásky

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Amoris Laetitia Radost z lásky
Autor: Papež František

amorislaetitiaPosynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině.
Ze všech formulací této encykliky, které nám papež František předkládá k zamyšlení, pramení jeho praktická moudrost, veklodušnost a soucitné srdce napojené na zdroj pravé lásky.


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová