Knižní tipy z farní knihovny

Hledání svatyně

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Hledání svatyně
Autor: Opat Christopher Jamison

HledaniSvatyneHledání svatyně znamená, že se snažíme nalézt východ z labyrintu světa a objevit cestu k ráji srdce, neboli pravou spiritualitu, a tudíž hluboký duševní klid. Nelehká pouť k nalezení vlastní svatyně představuje jedno z nejhlubších dilemat naší moderní uspěchané doby, ale současně je i klíčem k jejímu řešení.
(úryvek z knihy).


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Nebe v mé duši

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Nebe v mé duši – Exercicie s Alžbětou od Trojice
Autor: Conrad De Meester

NebeVMeDusiDám vám své tajemství, říká Alžběta, myslete na Boha, který ve vás přebývá, na Boha, jehož jste chrámem…
Duše si pomalu přivykne žít v jeho jemné společnosti, pochopí, že v sobě nosí malé Nebe, v němž si Bůh lásky učinil příbytek.
(úryvek z knihy)


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Cesta divokého muže

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Cesta divokého muže – Úvahy o mužské spiritualitě
Autor: Richard Rohr, Joseph Martos

CestaDivokehoMuzeKniha je určena všem mužům na jakémkoli stupni cesty ke svatosti. Ta souvisí s tím, kým jsme v Bohu, kde přebývá naše pravé já, se zcela novým vnímáním naší vlastní osobnosti a jedinečnosti.


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Síla přímluvné modlitby

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Síla přímluvné modlitby
Autor: Kateřina Lachmanová

SilaPrimluvneModlitbyPřímluvná modlitba je projevem naší víry v Boha a lásky k bližnímu, protože přímluvou vyjadřujeme, že Bůh může a chce pro druhého vykonat dobro neskonale větší, než jaké jsme my schopni vykonat. A je projevem lásky, protože chceme-li pro druhého skutečně to nejlepší, nemůžeme vynechat dobro, které pramení z Boha a jeho lásky…
(úryvek z knihy)


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Farář světla

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Farář světla
Autor: Wilhelm Hünermann

FararSvetlaBeletristicky zpracovaný životopis papeže Jana XXIII., kterému Italové dodnes říkají dobrotivý papež. Iniciátor II. Vatikánského koncilu, který si svou dobrotou, smyslem pro humor a opravdovostí ve vztahu k Bohu získával důvěru a sympatie nejen v církvi.


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová