Knižní tipy z farní knihovny

Andělé v kurzu

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Andělé v kurzu
Autor: Notker Wolf

AndeleVKurzuKrátká zamyšlení známého benediktina, ze kterých je patrné, že pokud člověk dovolí Bohu vstoupit do všech situací a vztahů, které v životě prožívá, může skrze něj do nich Bůh vnést svůj pokoj.


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Jak potěšit zpovědníka

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Jak potěšit zpovědníka
Autor: Aleš Opatrný

Kniha_A_Opatrny_Jak_potesit_zpovednikaKnížka o slavení svátosti smíření, o jejím skvělém uzdravujícím účinku, který je mnohdy nepochopený a nedoceněný. Zpověď nemá usvědčovat člověka z toho, kolik je v něm špatnosti, ale je to dar od Boha, který člověku umožňuje znovu si uvědomit svou vlastní velikost.


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová

Učednictví

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Učednictví
Autor: Vojtěch Kodet

Kniha_V_Kodet_Ucednictvi„Podstata křesťanského života nespočívá v tom, že chodíme do kostela, že máme větší nebo menší povědomí o článcích víry. Jádra křesťanství se začínáme dotýkat v okamžiku, kdy pochopíme a na vlastní kůži prožijeme, že Bůh je ten, který si nás zamiloval.“


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová.

Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis

Autor: Marek Vácha

 

Kniha_O_Vacha_Veda_vira„V této knize nepůjde o to, prokázat pravdu víry na úkor vědy, a nepůjde o to prokázat pravdu vědy na úkor víry, jde o to, abychom se vším, co už o vesmíru víme, zkusili znovu promyslet tajemnou nepravděpodobnost naší existence, sílu hmoty, mluvící zemi, kterou jsme, která má svou svobodu, svou důstojnost, může se sama rozhodovat a může volit dobro, může nezištně milovat, může odpouštět, může přemáhat sama sebe a dokonce obětovat život za druhého.“


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová.