Pravidelné týdenní ohlášky

Ohlášky 28. prosince 2014

  • Rubriky příspěvkuOhlášky
SvataRodina
Svatá rodina, autor James Collinson

28. prosince 2014: svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.

Mše svatá za naše rodiny, farníky a dobrodince.

Odpoledne od 16:30 do 18:00 eucharistická adorace.

Ohlášky 21. prosince 2014

  • Rubriky příspěvkuOhlášky
NarozeniKrista
Ikona Kristova narození, autorka Iveta Kadlecová

21. prosince 2014 je IV neděle adventní.

Mše svatá za Františka Roháče, sourozence, dva syny, manželku a živé rodiny.

Odpoledne od 16:30 do 18:00 eucharistická adorace a možnost přistoupit ke sv. smíření.

Ohlášky 14. prosince 2014

  • Rubriky příspěvkuOhlášky
SvJanOdKrize
Sv. Jan od Kříže

14. prosince 2014 je III. neděle adventní (sv. Jan od Kříže, kněz – životopis a dílo zde)

Mše svatá za farníky, dobrodince s díkůvzdáním za přijatá dobrodiní a s prosbou o pomoc v jakékoli nouzi.

Odpoledne od 16:30 do 18:00 eucharistická adorace.

Ohlášky 7. prosince 2014

  • Rubriky příspěvkuOhlášky
AmbroseOfMilan
Sv. Ambrož Milánský

7. prosince 2014 je II. neděle adventní (sv. Ambrož, biskup a učitel Církve – životopis a dílo zde).

Mše svatá za Gustava Kočího, manželku Marii, rodiče a sourozence.

Odpoledne od 16:30 do 18:00 eucharistická adorace.

Ohlášky 30. listopadu 2014

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

30. listopadu 2014 je I. neděle adventní (sv.Ondřej, apoštol).

Mše svatá za farníky, nemocné a trpící pro víru v Krista kdekoli ve světě.

Odpoledne od 16:30 do 18:00 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.