Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na brigádu na chalupě v Karolince. Brigáda proběhne od 24. do 28. září. V případě zájmu se ozvěte Adamovi Vošmerovi (606109402, vosmeradam@gmail.com) nebo Ondřejovi Valešovi (603220501, cmelda.vales@gmail.com).