Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž.

Foto Radomír Kadlec

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Bohoslužby se mohlo zúčastnit pouze 15 lidí. Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Sobota: průvod stárků za doprovodu Šohajky, pouťové atrakce, požehnání v kostele, moravská a česká beseda pod májí a večer hodová zábava na náměstí. Foto Václav Kříž

V pátek se zdobil Žebětín březovými májkami, stavěla se máje a navečer po předání hodového práva vyhrávala na náměstí k tanci a poslechu cimbálová muzika. Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Téměř 50 koledníků se vydalo v sobotu 4.ledna 2020 do žebětínských ulic na tříkrálovou sbírku. Všem koledníkům a dárcům patří poděkování. Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž, Radomír Kadlec

Foto Václav Kříž, Radomír Kadlec

Foto Václav Kříž

Výstava betlémů 13.-15.12.2019 Třídenní výstavu navštívily stovky lidí včetně žáků základních a mateřských škol ze Žebětína a okolí. V rámci doprovodného programu byla k vidění výstavka na téma Škola a v neděli odpoledne nám zazpíval Konipásek a na závěr děti sehrály příběh o narození Ježíška. Václav Kříž

Foto Radomír Kadlec

Foto Václav Kříž

Václavské hody 2019. Již pojedenácté procházel žebětínskými ulicemi na svátek sv.Václava průvod krojovaných, tentokráte se 40 dětmi, které po 16.hodině zatančily pod májí Moravskou besedu. Večer potom se konala hodová zábava s kapelou Dolňáci. Přestávky byly vyplněny zpěvem s místními harmonikáři. Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Farní den začal požehnáním v kostele sv.Bartoloměje. Následovalo seznámení s činností brněnské Charity a beseda s P. Martinem Holíkem, ředitelem radia Proglas. Pro děti se konalo loutkové divadlo, floorbalový zápas a ve farní zahradě byla různá stanoviště s hrami. Po celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení s různými dobrotami. Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž.

Pouť Neratov 1. 6. 2019. Foto Václav Kříž.

1. sv. přijímání 26. 5. 2019. Foto Václav Kříž.

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Návštěva: skanzen Modrá, Živá voda, Velehrad, hrad Malenovice a Luhačovice. Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Čistění okapů na kostele sv.Bartoloměje v Žebětíně 13.4.2019. Foto Václav Kříž

Fotografie z Křížové cesty se skautskými oddíly dne 7.4.2019. Foto Václav Kříž

Farní jarní výlet údolím Chlébského potoka. Foto paní Čornejová, pan Kadlec.

Tříkrálová sbírka 2019 Téměř 50 koledníků se vydalo v sobotu 5.ledna 2019 do žebětínských ulic na tříkrálovou sbírku. Všem koledníkům a dárcům patří poděkování. Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Živý betlém 2018. U příležitosti výstavy betlémů děti z pěveckého kroužku Konipásek a z centra volného času sehrály v neděli 16.12.2018 v Katolickém domě živý betlém. Václav Kříž

Výstava betlémů 2018. Letos již třináctá výstava betlémů se konala ve dnech 14.-16.12.2018 v Katolickém domě. Byly k vidění betlémy z různých materiálů, různého stáří a nejen z našich zemí. Velice mile nás překvapily betlémy, které vyrobily samotné děti. Také zde byly vystaveny staré ozdoby a pohlednice. V neděli odpoledne jsme poslouchali písničky a koledy dětského pěveckého sdružení Konipásek, který společně s dětmi z centra volného času předvedly živý betlém. Václav Kříž

Foto Radomír Kadlec

Foto Václav Kříž

Slavnost Přijetí nových ministrantů ve farním kostele sv. Bartoloměje v Brně - Žebětíně, dne 4.11.2018. Foto Václav Kříž.

Po předání hodového práva a za krásného počasí procházel v sobotu 29. 9. 2018 průvod krojovaných žebětínskými ulicemi. Po šestnácté hodině zatancovali malí stárci pod májí Moravskou besedu. A následovalo hodové veselí které trvalo až daleko přes půlnoc a ke kterému přispěli žebětínstí harmonikáři a kapela Dolňáci. Václav Kříž

Farní den se konal v neděli 9. září 2018 odpoledne. Ve školní tělocvičně se pořádal floorbalový zápas, následovalo požehnání v kostele sv. Bartoloměje, dále potom v okolí kostela byla různá stanoviště s úkoly pro děti a loutkové divadlo. A všichni se těšili na koncert Pavla Helana s humornými a melodickými písničkami. Nechybělo bohaté občerstvení s nejrůznějšími dobrotami. Na závěr jsme si mohli zazpívat lidové písničky s harmonikou. Bylo to pohodové odpoledne. Václav Kříž

Pouť na Vranov 8. 9. 2018. Foto Václav Kříž.

Bartolomějské hody 2018. Foto Václav Kříž.

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Program v kostele sv.Bartoloměje v Žebětíně byl velice pestrý. Konala se mše sv., probíhaly soutěže pro děti, dále komentované prohlídky věže a kostela, mohli jsme se zaposlouchat do zvuků varhan, ale také i do zpěvů skupiny DNA, a po celý večer probíhala videoprojekce. Václav Kříž

Pouť na Svatou horu u Příbrami 12.5.2018. Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Velikonoční výstava. I letos pořádal Klub důchodců prodejní velikonoční výstavu. Bylo zde možno zakoupit kraslice, květiny, perníčky, cukroví a dekorační zboží. Na výstavě byly k vidění i staré pohlednice s velikonoční tématikou a také výtvarné práce žebětínských dětí. Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Tříkrálová sbírka. Téměř 50 koledníků se vydalo v sobotu 6.ledna 2018 do žebětínských ulic na tříkrálovou sbírku. Poděkování patří všem dárcům a koledníkům. Václav Kříž

Foto ze Štědrého dne : odpolední mše sv. pro děti, betlémské světlo, půlnoční mše sv. Foto Václav Kříž.

Taneční a pěvecké vystoupení na výstavě betlémů 17. 12. 2017. Foto Václav Kříž.

Výstava betlémů 2017. Předvánoční atmosféru vytvořila v pořadí již dvanáctá Výstava betlémů 15.-17.12.2017 v budově Katolického domu. Bylo k vidění přes dvě stě betlémů a betlémků a nejen z našich zemí, dále vánoční pohlednice, staré vánoční ozdoby, ale také staré hračky, které dostávaly děti od Ježíška (dnes jsou to už babičky a dědečkové). V doplňkovém programu jsme obdivovali výstavku fotografií "Brno včera a dnes". V neděli odpoledne jsme poslouchali písničky Pěveckého sborečku Konipásek a obdivovali vystoupení tanečního kroužku základní školy. A na závěr jsme dlouho tleskali Benjaminu Levíčkovi za nádherně přednesené melodie. Bylo opravdu po celé tři dny na co koukat a co poslouchat. Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Nedělní podvečer o slavnosti Krista Krále patřil černošským spirituálům v podání vokální skupiny Dej Nám Akord. Foto Jakub Hudec

Václavské hody 2017. Tentokrát se na devátých Václavských hodech z důvodu špatného počasí průvod nekonal. Hodové veselí probíhalo od 13 hodin v sále Katolického domu, ale bohužel bez koní, které přešlapovaly před budovou. Zpívalo se, tancovalo a v 16 hodin 22 holčiček v krojích zatancovalo Moravskou besedu. Celé odpoledne a i večer na hodové zábavě hrála kapela Dolňáci. Taneční přestávky byly vyplněny zpěvem s harmonikou. Odpoledne byl sál zcela zaplněn, škoda, že večer přišlo málo lidí. Ale dobrou náladu to nepokazilo. Václav Kříž

Farní den 10.9.2017. Foto Václav Kříž

Pouť na Vranov 9. 9. 2017. Foto Václav Kříž.

Bartolomějské hody 26-27. 8. 2017. Foto Václav Kříž.

Mše sv. u Helenčiny studánky 26.7.2017. Foto Václav Kříž.

Boží tělo 15.6.2017. Foto Václav Kříž.

Pouť do Mariazell 3.6.2017. Foto Václav Kříž.

1.sv.přijímání 28.5.2017. Foto Václav Kříž

Biřmování 13. 5. 2017 s otcem biskupem. Foto Václav Kříž.

Velikonoce 2017. Foto Václav Kříž.

Velikonoční pondělí 17. 4. 2017. Foto Václav Kříž.

Hod Boží velikonoční 16. 4. 2017. Foto Václav Kříž.

Bílá sobota 16. 4. 2017. Foto Václav Kříž

Velký pátek 14. 4. 2017. Foto Václav Kříž.

Zelený čtvrtek 13. 4. 2017. Foto Václav Kříž.

Květná neděle 9. 4. 2017. Foto Václav Kříž

Postní doba 2017. Foto Václav Kříž.

Za dvanáctistupňového mrazu se v sobotu 7.ledna vydali koledníci, králové, do žebětínských ulic, aby shromáždili finanční prostředky pro potřebné. Václav Kříž

Půlnoční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, doprovázena chrámovým sborem, který přednesl Rybovu Českou mši vánoční. Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Autorem fotografií z výstavy betlémů je pan Václav Kříž.

Mikuláš v kostele 5.12.2016. Foto Václav Kříž.

Živý betlém na náměstí. Živý betlém sehrály děti z Centra volného času Žebětín v podvečer 30.11.2016 pod rozsvíceným vánočním stromem na Křivánkově náměstí. Jejich výkon byl odměněn velkým potleskem. Václav Kříž

Fotografie z 1. adventní neděle 2016 poskytl pan Václav Kříž

Koncert komorního ženského sboru Camerata z Třince 23.10.2016 v kostele sv.Bartoloměje v Žebětíně. Foto Václav Kříž

Mše sv. ke 120.výročí založení SDH Brno - Žebětín 1.10.2016. Foto Václav Kříž.

Foto Václav Kříž

Farní den 2016. V neděli 11. září odpoledne probíhal již tradiční farní den. Požehnání v kostele, přednáška jáhna Jana Špilara, divadelní pohádka, turnaj ve florbalu a jiné dětské aktivity. Nechybělo občerstvení a něco dobrého na zub, což připravily maminky a babičky. Václav Kříž

Pouť žebětínských farníků na Vranov 10.9.2016.

Bartolomějské hody 2016, foto Karel Prais

Bartolomějské hody 2016, foto Václav Kříž

Farní pouť ke svaté bráně do Žďáru nad Sázavou 12.6.2016. Foto Václav Kříž.

1. sv. přijímání 29. 5. 2016. Foto Václav Kříž.

Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo. Foto Václav Kříž

Fotografie z velikonočního pondělí 2016 v Žebětíně poskytl pan Václav Kříž.

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto Václav Kříž

Foto pan Václav Kříž.

Téměř 40 koledníků se vydalo v sobotu 9.ledna do žebětínských ulic na tříkrálovou sbírku. Dětem nevadilo náledí, i když se občas ocitly na zemi, ba naopak. Díky jim, díky organizátorům a díky dárcům. Foto Václav Kříž

Fotografie poskytl pan Václav Kříž

Chrámový sbor – koncert 3. 1. 2016. Foto Václav Kříž.

Půlnoční mše svatá, na které zpíval žebětínský chrámový sbor. Foto Václav Kříž.

Fotografie z první adventní neděle 29. 11. 2015 poskytl pan Václav Kříž.

Otec Pavel Haluza. Autorem fotografie a videa je Ing. Barták

Oprava věže kostela - říjen 2015. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Fotografie z farního dne 13. 9. 2015 poskytl pan Václav Kříž.

Fotografie z pouti na Vranov 12. 9. 2015 poskytl pan Václav Kříž.

Fotografie pro farní stránky poskytl fotograf Karel Prais, www.kpfotobrno.cz

Bartolomějské hody 2015. Máte-li vlastní fotografie, můžete se s nimi podělit a přidáme je do fotogalerie.

Fotografie z první nedělní mše svaté s novým administrátorem farnosti Žebětín, kterým je P. Mgr. Dr. Jiří Bůžek. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

1. sv. přijímání 7. 6. 2015. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Oprava věžičky kostela 20.4.2015. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Velikonoce 2015. Fotografie poskytl pan Václav Kříž

Květná neděle 29. 3. 2015. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Mše svatá novokněze P. Mgr. Ladislava Banďoucha SDB, který nám udělil své novokněžské požehnání 26. 12. 2014 v kostele sv. Bartoloměje.

Farní ples 2015

Půlnoční mše svatá 24.12.2014 v kostele sv. Bartoloměje. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Fotografie z adventního koncertu v kostele sv. Bartoloměje pro děti mateřské školy Žabka, dne 10. 12. 2014. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Farní víkend 14.9.2014. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Farní víkend 14. - 15. září 2013 v Brně-Žebětíně, fotografie pana Václava Kříže

Koláže pana Václava Kříže z Lidových misií v Žebětíně 2013

Mše svatá u Helenčiny studánky. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Boží Tělo 7. 6. 2012, fotografie pana Václava Kříže

Svěcení hasičského praporu a žehnání hasičského vozidla za účasti Stanislava Juránka a starosty Ing.Víta Berana, 6. 5. 2012. Fotografie pana Václava Kříže

Farní den 2011, fotografie pana Václava Kříže

Velikonoce 2011. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.