Fotografie z historie farnosti poskytli pan Květoslav Křivánek a pan Václav Kříž.

Pouť na Vranov. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Boží Tělo 1958. Fotografie poskytl pan Květoslav Křivánek.

Primiční mše svatá p. Ladislava Marka Pelouška 1971, Žebětínského rodáka. Na fotce č. 7 žehná p. Kotulánovi, který v Žebětíně také působil. Fotografie poskytl pan Květoslav Křivánek.

Biřmování v Žebětíně 1991. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.

Boží Tělo 26. 5. 2005 s P. Kalábem. Fotografie poskytl pan Václav Kříž.