Farní kostel sv. Bartoloměje

Kostel v návrhu V. Fišera
Návrh V. Fišera

byl postaven roku 1923 dle návrhu arch. Vladimíra Fišera a plánů arch. Vašíčka obětavou prací věřících a P. J. Pilaře – jako první katolický kostel v Československu po první světové válce. V srpnu téhož roku jej vysvětil brněnský biskup Dr. Norbert Klein.

Původní kostel
Původní kostel z dob Elišky Přemyslovny

Původní starý kostel (dnes boční kaple) je z první poloviny 14. stol. z doby královny Elišky Rejčky. Fara se připomíná roku 1437 a 1562. Nad bývalým vchodem do starého kostela (dnes kaplička sv. Antonína; pod věží) je v kamenném portále letopočet 1584.

Za švédských válek byl starý kostel zpustošen a v 18. stol. opět obnoven. O duchovní správu se starali kněží z Komína, později z Bystrce. Stálá duchovní správa je zde od roku 1787.

Novostavba kostela
Novostavba kostela na dobové pohlednici

V boční kapli (původním kostele) je barokní oltář (původně hlavní) s obrazem mučení sv. Bartoloměje od Josefa Svítila. Nad vchodem do kaple je obraz sv. Ludmily se sv. Václavem od malíře R. Adámka.

V presbytáři hlavní lodě je obraz sv. Bartoloměje od Jaroslava Provazníka. Na kůru jsou varhany se dvěma manuály od firmy Rieger a na věži tři zvony. Nejstarší zvon je asi 400 let starý, dva byly znovu pořízeny roku 1956.

kaple-1
Kaple před úpravou interiéru 2008
kostel-1
Kostel před dílčí úpravou 1997

Po dílčích úpravách z devadesátých let, byl v roce 2008 definitivně zrekonstruován presbytář dle návrhu ateliéru doc. Drápala a upraven interiér kostela. Nový oltář posvětil biskup Vojtěch Cikrle při příležitosti 85. výročí vysvěcení kostela.

kostel-2
Kostel před úpravou 2008
Presbytář z let 1997 - 2008
Presbytář z let 1997 – 2008

Historie kostela viz též bakalářská práce Jakuba Lundy: Kostel sv. Bartoloměje v Brně-Žebětíně a jeho přestavba ve 20. století.


Autorem textu je Mgr. Lukáš Jurček, fotografie připravili Václav Kříž a Ing. Květoslav Křivánek.

Leave a Reply