• Rubriky příspěvkuOhlášky

Dnes je 12. července  -15. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za zesnulé Marii a Břetislava Rösslerovy, rodiny Vitulovu a Brázdovu, za syna Jaroslava a za Kristýnu a Jindřicha Závodských.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí  13.7.pondělí 15. týdne v mezidobív 18:00, za syna Zdeňka, vnuka Adama a dary Ducha Svatého
úterý     14.7.úterý 15. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není 
středa   15.7.památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církvev 8:00, za + babičku Marii Krásovou k nedožitým 100. narozeninám
čtvrtek 16.7.čtvrtek 15. týdne v mezidobív 18:00, za Františka Brázdu, manželku a zemřelé příbuzné
pátek     17.7.pátek 15. týdne v mezidobív 18:00, za zemřelého tatínka
sobota 18.7.sobota 15. týdne v mezidobív 8:00, na jistý úmysl s prosbou o požehnání a zdraví v rodině                  

Příští neděle 19. července je 16. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost. 

Mše svatá ve středu bude již v 8:00 ráno, otec Jiří pak jede na návštěvu tábora rodin farnosti sv. Tomáše do Lučice u Havlíčkova Brodu. Mše svatá ve čtvrtek bude již v obvyklém čase.  

V pondělí 13. července je adorační den a Den společných modliteb s arcibiskupským seminářem Olomouc pro kohoutovickou část farnosti. Kaple svaté Rodiny bude otevřena k adoraci od 13 do 19h. 

Mše sv. u Helenčiny studánky se letos koná v pondělí 20. července v 16h. 

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu v poličce s tiskem jsou archy dvou barev: žlutá je varianta cesty autobusem s příslušnými informacemi a předběžnou cenou; bílá je varianta cesty letadlem, informace jsou na letáku zvlášť. Původně ohlášená vlaková pouť byla cestovní kanceláří zrušena. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky. Termín odevzdání se prodlužuje do 19.7.

Příští neděli 19. 7. bude v kapli svaté Rodiny pokřtěn Jakub Hruška ml.

Leave a Reply