• Rubriky příspěvkuOhlášky

12. dubna 2015 je II. neděle velikonoční BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Mše svatá za farníky, dobrodince a aktuální úmysly.

Odpoledne nebude žádná pobožnost.

Bohoslužby v týdnu

 • pondělí: mše svatá nebude
 • úterý: v 17:30 v Kohoutovicích, viz www.kaplekohoutovice.cz
 • středa: v 8:00 za tři žijící osoby Leonu, Blanku a Lukáše,
  ve 14:00 pohřeb pana Karla Cíglera
 • čtvrtek: v 18:30 na jistý úmysl
 • pátek: v 18:30 za Anežku Otoupalíkovou, manžela a rodiče
 • sobota: v 8:00 za Ladislava Obrovského, rodiče a živé rodiny
 • neděle: III. neděle velikonoční, mše svaté:
  v 9:00 za živé rodiny,
  v 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Leave a Reply