• Rubriky příspěvkuOhlášky

19. dubna 2015 je III. neděle velikonoční.

Mše svatá za živé rodiny.

Dnes odpoledne nebude žádná pobožnost.

Svátky v týdnu

 • úterý: sv. Anselma, biskupa a učitele Církve
 • čtvrtek: sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze
 • pátek: sv. Jiří, mučedníka
 • sobota: sv. Marka, evangelisty

Bohoslužby v týdnu

 • pondělí: mše svatá nebude
 • úterý: v 17:30 v Kohoutovicích, viz www.kaplekohoutovice.cz
  v 18:30 mimořádně v Žebětíně za Matěje Gabriela, manželku Františku a živé rodiny
 • středa: v 18:30  za Josefa Šedého, manželku a dceru
 • čtvrtek: v 18:30 za Antonína a Františku Bartošovy a syna Jana
 • pátek: v 18:30  za Zdeňka Böhma, dvoje rodiče, celou zemřelou přízeň a živé rodiny
 • sobota: v 8:00 za Lucii Slezákovou, manžela Františka, dva syny, dvoje rodiče, celou přízeň a živé rodiny
 • neděle: IV. neděle velikonoční – Dobrého Pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu, mše svaté:
  v 9:00 za farníky, dobrodince a za povolání k duchovnímu stavu,
  v 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Kdo z vás si pro postní dobu pořídil postničku, může je odevzdat panu kostelníkovi. Pán Bůh vám odplať za každý dar kterým jste přispěli těm, jimž jejich obsah bude diecézní charitou rozdělen.
 • Příští víkend proběhne ve farním domku v Kohoutovicích dobročinný bazar. Kdyby někdo do sortimentu chtěl přispět čistým oblečením, obuví, nebo věcmi do domácnosti, nechť to dopraví do pátečního večera do boční kaple.
 • Upozorňuji na eucharistickou adoraci v televizi NOE ve středu ve 20:00.

Leave a Reply