• Rubriky příspěvkuOhlášky

BoziHodVelikonocni5. dubna 2015 je slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční.

Mše svatá za rodiče Frolichovy, dceru, zetě, živé rodiny a duše v očistci.

Odpoledne ve 14:30 TE DEUM a svátostné požehnání.

Následující týden – velikonoční oktáv

Bohoslužby v týdnu

 • pondělí: v 9:00 za Jana a Růženu Linduškovy, zemřelou přízeň a živou rodinu
  v 7:30 v Kohoutovicích, viz www.kaplekohoutovice.cz
 • úterý: v 17:30 v Kohoutovicích, viz www.kaplekohoutovice.cz
  v 19:00 modlitba komunity Emmanuel
 • středa: v 18:30 za Josefa Lízala mladšího a živou rodinu
 • čtvrtek: v 18:30 za Jana a Růženu Veselých a rodiče
 • pátek: v 18:30 za Květoslava Prokeše a rodiče
 • sobota: v 8:00 za Ladislava Obrovského, rodiče a živé rodiny
 • neděle: II. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství, mše svaté:
  v 9:00 za farníky a dobrodince,
  v 7:30 a v 10:30 v Kohoutovicích.

Oznámení

 • Pán ať odplatí ženám za pondělní úklid kostela.
 • V pátek návštěva nemohoucích.
 • V neděli od 17:00 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Leave a Reply