Ohlášky 30. listopadu 2014

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

30. listopadu 2014 je I. neděle adventní (sv.Ondřej, apoštol).

Mše svatá za farníky, nemocné a trpící pro víru v Krista kdekoli ve světě.

Odpoledne od 16:30 do 18:00 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Ohlášky 23. listopadu 2014

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

23. listopadu 2014 je slavnost Ježíše Krista Krále (sv. Klementa I., papeže a mučedníka).

Mše svatá za Jiřinu Sovičovou, rodiče a živou rodinu.

Od 16:30 – 18:00 eucharistická adorace, v  17:45 pobožnost ke cti Krista Krále a svátostné požehnání.

Ohlášky 16. listopadu 2014

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

16. listopadu 2014 je 33. neděle v mezidobí, svátek sv. Markéty Skotské, královny a sv. Gertrudy, panny.

Mše svatá za farníky, dobrodince a trpící pro víru kdekoli na světě a za mír.

Odpoledne 16:30 – 18:00 eucharistická adorace.