Učednictví

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Učednictví
Autor: Vojtěch Kodet

Kniha_V_Kodet_Ucednictvi„Podstata křesťanského života nespočívá v tom, že chodíme do kostela, že máme větší nebo menší povědomí o článcích víry. Jádra křesťanství se začínáme dotýkat v okamžiku, kdy pochopíme a na vlastní kůži prožijeme, že Bůh je ten, který si nás zamiloval.“


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová.

Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis

  • Rubriky příspěvkuKnižní tip

Název: Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis

Autor: Marek Vácha

 

Kniha_O_Vacha_Veda_vira„V této knize nepůjde o to, prokázat pravdu víry na úkor vědy, a nepůjde o to prokázat pravdu vědy na úkor víry, jde o to, abychom se vším, co už o vesmíru víme, zkusili znovu promyslet tajemnou nepravděpodobnost naší existence, sílu hmoty, mluvící zemi, kterou jsme, která má svou svobodu, svou důstojnost, může se sama rozhodovat a může volit dobro, může nezištně milovat, může odpouštět, může přemáhat sama sebe a dokonce obětovat život za druhého.“


Kniha je k dispozici ve farní knihovně.
Autorem tipu je paní Kateřina Roháčová.

Ohlášky 30. listopadu 2014

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

30. listopadu 2014 je I. neděle adventní (sv.Ondřej, apoštol).

Mše svatá za farníky, nemocné a trpící pro víru v Krista kdekoli ve světě.

Odpoledne od 16:30 do 18:00 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Ohlášky 23. listopadu 2014

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

23. listopadu 2014 je slavnost Ježíše Krista Krále (sv. Klementa I., papeže a mučedníka).

Mše svatá za Jiřinu Sovičovou, rodiče a živou rodinu.

Od 16:30 – 18:00 eucharistická adorace, v  17:45 pobožnost ke cti Krista Krále a svátostné požehnání.

Ohlášky 16. listopadu 2014

  • Rubriky příspěvkuOhlášky

16. listopadu 2014 je 33. neděle v mezidobí, svátek sv. Markéty Skotské, královny a sv. Gertrudy, panny.

Mše svatá za farníky, dobrodince a trpící pro víru kdekoli na světě a za mír.

Odpoledne 16:30 – 18:00 eucharistická adorace.