Tento kontaktní formulář můžete použít pro zaslání zprávy správci farní knihovny, kterým je paní Kateřina Roháčová: