Početným společenstvím v naší farnosti je společenství Živého růžence. O tom, že tento druh společné modlitby není žádnou novinkou, svědčí útlá zpráva z poválečného zpravodaje farnosti žebětínské: „Sdružení živého růžence čítá 120 členky, děti tvoří 2 celé růže.“

A jak si stojí živý růženec dnes?

V roce 1988 jsme v Žebětíně za podpory Otce Jiřího Čekala obnovili Živý růženec. Bylo nás 78 členů, to je 5 celých růží a šestá započatá.

V roce 2011 byl přidán také růženec Světla. (S tímto přidáním má 1 růže 20 desátků). Dnes má společenství 68 členů, to je 3 celé růže a čtvrtá započatá. Věkový průměr máme asi 66 let, to ale neznamená, že růženec je jen pro babičky. Nejstarší členka má 94 let, oproti tomu nejmladší členka má 10 let. Tři členy máme v Bystrci, jednu členku v Troubsku.

Každou první sobotu v měsíci je mše sv. za členy zemřelé i dosud žijící. Na některé zemřelé členy už jinak nikdo nepamatuje.

Živý růženec je zvláštní způsob modlitby růžence: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen tak živě zastupuje jedno tajemství, proto živý růženec. Koncem každého měsíce si věřící vždy desátek vymění takže za 20 měsíců postupně rozjímá o všech růžencových tajemstvích.

A tak kdo je ochoten se modlit s námi, je srdečně vítán a může se přihlásit u Marie Černé.

Marie Černá


Pojednání o růženci Panny Marie zpracované otcem Pavlem naleznete zde.


Jste-li z Kohoutovic, kontaktujte prosím pro zapojení se do živého růžence paní Libuši Brázdovou na tel. 736 177 060.


K zapojení se do živého růžence v Žebětíně můžete zaslat sdělení paní Marii Černé pomocí tohoto kontaktního formuláře:

Leave a Reply